CyberLab

Laboratorium

Cyberbezpieczeństwa

Badania

Badania

Dysponując nowoczesnym laboratorium istnieje możliwość prowadzenia własnych badań i analiz oraz współuczestniczenia w innych projektach badawczych

Już podczas studiów studenci WSEI na kierunku Cyberbezpieczeństwo mają możliwość realizowania własnych projektów.

Nasi studenci dzięki doskonale wyposażonemu laboratorium, profesjonalnej kadrze praktyków mają możliwość poznania wszystkich aspektów przyszłej pracy zawodowej.

Dysponując nowoczesnym laboratorium istnieje możliwość prowadzenia własnych badań i analiz oraz współuczestniczenia w innych projektach badawczych

Już podczas studiów studenci WSEI na kierunku Cyberbezpieczeństwo mają możliwość realizowania własnych projektów.

Nasi studenci dzięki doskonale wyposażonemu laboratorium, profesjonalnej kadrze praktyków mają możliwość poznania wszystkich aspektów przyszłej pracy zawodowej.

Usługi

Usługi

W ramach Laboratorium realizowane są projekty szkoleniowe oraz techniczne według autorskiego programu modułowego szkoleń oraz studiów podyplomowych

W ramach prowadzonych kursów oferujemy szkolenia kompetencji miękkich, które przygotowują absolwenta do efektywnego współdziałania z w zespołach cyberbezpieczeństwa instytucji i organizacji.

Szkolenia techniczne i studia podyplomowe to zaawansowany poziom edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kursy są prowadzone z użyciem tzw. poligonu cybernetycznego CDeX.

W ramach Laboratorium realizowane są projekty szkoleniowe oraz techniczne według autorskiego programu modułowego szkoleń oraz studiów podyplomowych

W ramach prowadzonych kursów oferujemy szkolenia kompetencji miękkich, które przygotowują absolwenta do efektywnego współdziałania z w zespołach cyberbezpieczeństwa instytucji i organizacji.

Szkolenia techniczne i studia podyplomowe to zaawansowany poziom edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kursy są prowadzone z użyciem tzw. poligonu cybernetycznego CDeX.

Edukacja

Edukacja

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku uruchomiła specjalizacje związane z cyberbezpieczeństwem na I i II stopniu kształcenia.

Nasi studenci zostali Cyfrowymi Ambasadorami NCBC i dołączyli do elitarnego grona studentów kilku uczelni w Polsce, które nawiązały współpracę z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W ofercie WSEI kierunku Informatyka oferujemy nowe specjalności: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe (I stopień) oraz Cyberbezpieczeństwo (II stopień).

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku uruchomiła specjalizacje związane z cyberbezpieczeństwem na I i II stopniu kształcenia.

Nasi studenci zostali Cyfrowymi Ambasadorami NCBC i dołączyli do elitarnego grona studentów kilku uczelni w Polsce, które nawiązały współpracę z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W ofercie WSEI kierunku Informatyka oferujemy nowe specjalności: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe (I stopień) oraz Cyberbezpieczeństwo (II stopień).

previous arrow
next arrow

Edukacja

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa państwa i każdej organizacji. Obecnie ocenia się, że za trzy lata w Europie niedobór specjalistów z tej dziedziny osiągnie poziom ok 142 tys.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku uruchomiła kierunek Cyberbezpieczeństwo, na którym
w oparciu o autorski program będą kształceni specjaliści zarówno w zakresie wiedzy:

  • praktycznej polegającej na zapewnianiu bezpieczeństwa przy użyciu rozwiązań technologicznych
  • zarządzania procesami bezpieczeństwa informacji

Stała współpraca z przedsiębiorstwami pozwala na podnoszenie kompetencji studentów oraz realizację ciekawych projektów o zasięgu krajowym.

Badania

WSEI stale funkcjonuje na styku nauki i biznesu. Dysponując nowoczesnym laboratorium istnieje możliwość prowadzenia własnych badań i analiz oraz współuczestniczenia w innych projektach badawczych.

Naszym celem jest zbudowanie silnego ośrodka cyberbezpieczeństwa Wschodniej  Polski, który będzie realizował projekty z zakresu nowoczesnych metod i technik identyfikacji i reagowania na zagrożenia dla systemów IT.

Usługi

W ramach Laboratorium realizowane są projekty szkoleniowe oraz techniczne. Opracowano autorski program modułowego szkoleń oraz studiów podyplomowych. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające na wdrożenie w miejscu pracy dobrych praktyk i polityk poprawiających bezpieczeństwo informacji.

W opracowaniu są szkolenia techniczne, które przy zastosowaniu nowoczesnych technik tzw. poligonu ćwiczebnego będą jedyną tego typu usługą we Wschodniej Polsce. Wkrótce dla sektora biznesowego udostępnione zostaną usługi z obszaru informatyki śledczej, audytu informatycznego i analizy bezpieczeństwa infrastruktury IT.