Formularz zgłoszeniowy

WYBÓR SZKOLENIA
DANE OSOBOWE
DANE KONTAKTOWE - Adres zamieszkania
DANE KONTAKTOWE - Adres do korespondencji
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie informuje, że przysługuje Pani/Panu dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu an dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobami udziela Inspektor Ochrony Danych WSEI w Lublinie p. Leszek Gońka, e-mail iod@wsei.lublin.pl