Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Laboratorium Cyberbezpieczeństwa
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Zastępca Dyrektora Centrum Informatycznego
ds. Cyberbezpieczeństwa
dr inż. Mariusz Kalita
email: cyber@wsei.eu
tel.: 81 749 32 53