Laboratorium

Współczesny świat cyberprzestrzeni stale się zmienia. Powszechna informatyzacja i rozwój technologii wiąże się nierozerwalnie z rozwojem zagrożeń, na które firmy i instytucje korzystające z technologii informatycznych powinny odpowiednio reagować, tak, aby ważne systemy IT z punktu widzenia operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych czy kluczowa dla obywateli administracja publiczna były bezpieczne. Realizując kolejne plany rozwoju oferty edukacyjnej Uczelni i odpowiadając na rosnące potrzeby rynku i zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – najnowocześniejsze i jedyne tego typu laboratorium we wschodniej Polsce.

Nowo utworzone laboratorium jest pierwszym tego typu we wschodniej Polsce.

Utworzenie laboratorium jest naturalną konsekwencją rozwoju i inwestycji w kierunek studiów „Informatyka”, jaki od wielu lat jest prowadzony w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wpisuje się również w strategię Uczelni oraz najnowszą strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. WSEI inwestuje nie tylko w sprzęt i najnowocześniejsze oprogramowanie, ale przede wszystkim w specjalistów, którzy jako praktycy z tej dziedziny, na co dzień mierzą się z problemami bezpieczeństwa w sieci.

Stworzenie najnowocześniejszego laboratorium wpisuje się zarówno w strategię bezpieczeństwa RP, jak i wzmożone zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej branży.

Głównym celem funkcjonowania laboratorium będzie szkolenie przyszłej kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, a także prace naukowo-badawcze. Innowacyjne metody dydaktyki będą polegały m.in. na ćwiczeniach na tzw. cyberpoligonie, gdzie najnowocześniejsze oprogramowanie w czasie rzeczywistym pozwoli na równoczesną pracę dwóch drużyn, czerwonej i niebieskiej mających odpowiednio zaatakować i obronić strukturę teleinformatyczną. Podział na drużyny ofensywną i defensywną, wyznaczenie i realizacja działań na różnych poziomach i fazach ataku odbywać się będzie pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy po skończeniu ćwiczeń omówią i podsumują z zespołami uzyskane wyniki. Ma to na celu nie tylko naukę aktywnej obrony w sytuacji wykrycia ataku, ale również zdobycie przez studentów cennych umiejętności analizy, wykrywania i zapobiegania potencjalnych zagrożeń, błędów konfiguracji urządzeń i systemów oraz oceny poziomu bezpieczeństwa ekosystemu IT.

W ofercie edukacyjnej WSEI znajduje się informatyka I stopnia studia inżynierskie ze specjalnościami „Programowanie i technologie Web” i „Sieci komputerowe”, oraz studia II stopnia magisterskie ze specjalnościami „Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi” i „Programowanie i analiza danych”.  Studia II stopnia magisterskie są realizowane w systemie dualnym (część zajęć w Uczelni i u pracodawcy) a także są w 100% finansowane z EFS (bezpłatne dla studentów).