Cyberbezpieczeństwo

W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Duży nacisk kładziemy na umiejętność identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywanie systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

Nasi wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści z długoletnim stażem zawodowym. W skład naszego zespołu wchodzą prokuratorzy, sędziowie, policjanci z wydziałów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości, biegi sądowi, detektywi, specjaliści bezpieczeństwa IT oraz certyfikowani audytorzy IT.

O czym będziemy mówić:

Współczesne podejście

 • Współczesne podejście do bezpieczeństwa informacji w aspekcie ochrony danych osobowych i Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa w organizacji
 • Zagadnienia własności intelektualnej organizacji w aspekcie bezpieczeństwa informacji

Cyberprzestępczość

 • Cyberprzestępczość – zagadnienia prawne, zwalczanie
 • Postępowanie z incydentem informatycznym w ujęciu prawnym i normatywnym
 • Podejście do zabezpieczania dowodów cyfrowych na potrzeby analiz śledczych
 • Rozwiązania techniczne wspierające cyberbezpieczeństwo.

Zbieranie informacji

 • Zbieranie informacji o ludziach, pracownikach i kontrahentach, biały wywiad.
 • Technologie zabezpieczania i szyfrowania zasobów i informacji.
 • Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych.

Gra strategiczna

 • Gra strategiczna – zarządzanie incydentem, kryzysem.
 • Informatyka śledcza – zagadnienia techniczne, zabezpieczanie danych, analiza.
 • Podejście procesowe oparte na ryzyku w bezpieczeństwie IT – wyzwanie dla biznesu.