Informatyka kryminalistyczna

Informatyka kryminalistyczna, często nazywana w Polsce informatyką sądową należy do obszaru nauk sądowych. Specjaliści informatyki kryminalistycznej zajmują się pozyskiwaniem, analizą oraz interpretacją elektronicznych dowodów, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym lub wewnętrznym organizacji.

Poprzez liczne praktyczne ćwiczenia słuchacze uzyskają umiejętności pozwalające na skuteczne i zgodne z prawem lub dobytymi praktykami prowadzenie czynności i badań informatycznych dostarczających wiarygodny i procesowo użyteczny dowód elektroniczny.

Nasi wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści z długoletnim stażem zawodowym. W skład naszego zespołu wchodzą prokuratorzy, sędziowie, policjanci z wydziałów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości, biegi sądowi, detektywi, specjaliści bezpieczeństwa IT oraz certyfikowani audytorzy IT.

O czym będziemy mówić:

Informatyka kryminalistyczna

 • Umocowanie prawne biegłego
 • Problematyka dowodów cyfrowych w postępowaniach
 • Prawne aspekty zabezpieczenia śladów cyfrowych
 • Współpraca z organami ścigania
 • Przeszukanie i zatrzymanie
 • Wykorzystanie dowodów w postępowaniach
 • Analiza przykładów postępowań
 • Inne niezwykle ważne

Analizy kryminalistyczne danych

 • Analiza e-mail
 • Cloud Forensics
 • Artefakty systemów operacyjnych
 • Malware Forensics
 • Analiza urządzeń mobilnych
 • Zaawansowana analiza urządzeń mobilnych
 • Network Forensics

Zbieranie i analiza informacji

 • Zabezpieczanie dowodów cyfrowych
 • Zabezpieczanie dowodów cyfrowych
 • Oprogramowanie typu forensics
 • Narzędzia i techniki antyforensics

Odzyskiwanie danych

 • Odzyskiwanie danych
 • Nośniki i formaty danych
 • Zasady działania nośników
 • Systemy plików
 • Rodzaje uszkodzeń i metodyka odzyskiwania danych
 • Rekonstrukcja danych