Bezpieczeństwo Informacji w Organizacji (JST, MŚP)

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną dobre praktyki dotyczące zabezpieczania tworzenia tzw. kultury bezpieczeństwa w organizacji. Dotyczy to przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych. Omówione zostaną współczesne zagrożenia, na jakie narażeni użytkownicy komputerów. Na koniec szkolenia przedstawione zostanie podejście do identyfikacji incydentu oraz sposobów radzenia sobie z ograniczaniem jego skutków i zbieraniu dowodów przestępstwa.

Odbiorca

Szkolenie kierujemy do pracowników, kierowników, dyrektorów, prezesów, właścicieli firm, a więc wszystkich osób pracujących przy komputerze, dla których bezpieczeństwo FIRMY jest ważne. Badania pokazują, że przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane techniki, które nie znajdują się kanonie większości szkoleń, a ich wykrycie bez jakiejkolwiek wiedzy w tym zakresie jest bardzo trudne.

Benefity

W ramach szklenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz dostęp do newsletteru.

Koszt za osobę

600 PLN

Opis szkolenia

Temat Zakres szczegółowy

Organizacja bezpiecznego systemu informatycznego w firmie

(2 godziny)

 1. Podstawowe zasady, dobre praktyki.
 2. Rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa w obszarze IT.
 3. Oprogramowanie – legalność, integralność (ochrona – wirusy, malware, etc.)
 4. Zarzadzanie dostępami (hasła, poziomy dostępu, możliwość instalacji aplikacji i oprogramowania przez pracowników).
 5. Polityka czystego biurka i czystego monitora.
 6. (CYBER) Bezpieczeństwo firmy w sieci Internet.

Zabezpieczanie danych przed nieautoryzowanym dostępem

(2 godziny)

 1. Sieciowe usługi przesyłania danych ([S]FTP).
 2. Sieciowe usługi przechowywania danych (dyski wirtualne).
 3. Bezpieczne korzystanie z usług chmur obliczeniowych.
 4. Szyfrowanie zasobów i sprzętu.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa danych – kopie zapasowe, automatyzacja procesów.
 6. Bezpieczne przechowywanie haseł do zaszyfrowanych zasobów.

Współczesne zagrożenia w sieci Internet.

(2 godziny)

 1. Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu.
 2. Socjotechnika – ataki na pracowników i osoby decyzyjne.
 3. Ransomware – ataki dla okupu.

Działania i inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie

(1 godzina)

 1. Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa – NASK
 2. Incydent – i co dalej? Gromadzenie dowodów, ograniczanie skutków.
 3. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa.
Case studyStudia przypadku.