CyberBezpieczny Pracownik

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawiane zostaną współczesne zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy na co dzień użytkujący komputer podpięty do Internetu. Podczas szkolenia instruktor zademonstruje najnowsze ataki informatyczne oraz socjotechniczne, ćwiczenia praktyczne wytworzą umiejętność wykrywania i prawidłowej reakcji co pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa w organizacji.

Odbiorca

Jest każda osoba, która nie jest z zawodu informatykiem, natomiast, na co dzień w pracy korzysta z komputera, smartfonu, tabletu, telewizora z systemem Android.

Benefity

W ramach szklenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz dostęp do newsletteru.

Koszt za osobę

400 PLN

Opis szkolenia

Temat Zakres szczegółowy
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. ATAK. (3 godziny)
 1. Omówione zostaną sposoby działania cyberprzestępców (przykładowe ataki)
 2. Ataki skierowane infrastrukturę organizacji.
 3. Ataki na pracownika oraz zarządzających
 4. Socjotechnika i manipulacja – narzędzia i metody wykorzystywane podczas ataków.
 5. Kradzież danych osobowych.
Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy. OBRONA (3 godziny)
 1. Metody ochrony przed atakami komputerowymi i socjotechnicznymi.
 2. Bezpieczne przechowywanie danych na laptopie i pendrive, aby zapobiec ich wyciekowi.
 3. Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smartwatch).
 4. Bezpieczne korzystanie z programu pocztowego i pakietu biurowego Office.
 5. Bezpieczne korzystanie z sieci Wi-Fi oraz zdalnego dostępu do firmowych zasobów.
 6. Ochrona loginu i hasła.
Podsumowanie – case study (1 godzina) Dwa studia przypadku. Dlaczego zawsze jest tak: Atak-Konsekwencje-Zaprzeczenie-Szukanie winnego