Informatyka Śledcza II – Specjalista

Cel szkolenia

Moduł II to zaawansowane szkolenie w zakresie analizy artefaktów w różnych systemach operacyjnych. Materiał w sposób dogłębny porusza najistotniejsze zagadnienia lokalizacji i wydobywania informacji powstających podczas pracy systemu operacyjnego a w szczególności podczas przestępstwa z użyciem komputera. Ćwiczenia przeprowadzamy na najpopularniejszych i najlepszych programach analitycznych. Wartością dodaną jest pokaz technik OSINT, które mogą być przydatne w ustalaniu sprawców incydentów.

Odbiorca

 • przedstawiciele służb, Policja,
 • analitycy administracji skarbowej,
 • prokuratorzy, sędziowie,
 • pracownicy zespołów bezpieczeństwa IT, analitycy kryminalistyczni,
 • biegli sądowi, eksperci chcący poszerzyć wiedzę o aspekty CF,
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT,
 • Audytorzy IT, pentesterzy,
 • pasjonaci i kandydaci do pracy w służbie CF.

Benefity

W ramach szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz dostęp do newsletteru.

Koszt za osobę

1700 PLN

Opis szkolenia

Moduł I. Realizacja zabezpieczenia – gra symulacyjna

 • Aspekty prawne działania informatyka śledczego – case study

Moduł II. Programy do analiz śledczych

 • Autopsy – darmowy system dla każdego
 • AXIOM – Magnet Forensics
 • X-Ways/FTK
 • wprowadzenie do programów

Moduł III. Analiza systemów operacyjnych

M.II.1. System MS Windows

 • system plików
 • rejestr systemowy
 • artefakty systemu
 • logi systemów i oprogramowania

M.II.2. System Linux

 • system plików
 • rejestr systemowy
 • artefakty systemu
 • logi systemów i oprogramowania

M.II.3. System Apple OS

 • system plików
 • rejestr systemowy
 • artefakty systemu
 • logi systemów i oprogramowania

Moduł IV. Network forensics

 • skanowanie otoczenia sieciowego
 • analiza konfiguracji otoczenia sieciowego
 • rejestrowanie pakietów sieciowych
 • analiza zdarzeń w zarejestrowanych
 • znaczenie IPS, IDS oraz AV logs dla informatyki śledczej

Moduł V. Analiza kontekstowa materiału dowodowego

 • generowanie hash’y, import, eksport list hash’y
 • indeksowanie danych
 • wyszukiwanie danych w oparciu o hash’e
 • generowanie słów kluczy
 • wyszukiwanie za pomocą słów kluczy
 • przełamywanie zabezpieczeń (plików, systemów)

Moduł VI. OSINT w służbie forensics – poziom podstawowy

 • źródła informacji w Intrenecie
 • wyszukiwanie informacji o ludziach i firmach
 • narzędzia OSINT w rękach informatyka śledczego

Moduł VII. Zajęcia warsztatowe

 • Samodzielne prowadzenie dochodzenia
 • Prezentacja wyników dochodzenia
 • Test końcowy

Opis szkolenia

Moduł I. Realizacja zabezpieczenia – gra symulacyjna

 • Aspekty prawne działania informatyka śledczego – case study

Moduł II. Programy do analiz śledczych

 • Autopsy – darmowy system dla każdego
 • AXIOM – Magnet Forensics
 • X-Ways/FTK
 • wprowadzenie do programów

Moduł III. Analiza systemów operacyjnych

M.II.1. System MS Windows

 • system plików
 • rejestr systemowy
 • artefakty systemu
 • logi systemów i oprogramowania

M.II.2. System Linux

 • system plików
 • rejestr systemowy
 • artefakty systemu
 • logi systemów i oprogramowania

M.II.3. System Apple OS

 • system plików
 • rejestr systemowy
 • artefakty systemu
 • logi systemów i oprogramowania

Moduł IV. Network forensics

 • skanowanie otoczenia sieciowego
 • analiza konfiguracji otoczenia sieciowego
 • rejestrowanie pakietów sieciowych
 • analiza zdarzeń w zarejestrowanych
 • znaczenie IPS, IDS oraz AV logs dla informatyki śledczej

Moduł V. Analiza kontekstowa materiału dowodowego

 • generowanie hash’y, import, eksport list hash’y
 • indeksowanie danych
 • wyszukiwanie danych w oparciu o hash’e
 • generowanie słów kluczy
 • wyszukiwanie za pomocą słów kluczy
 • przełamywanie zabezpieczeń (plików, systemów)

Moduł VI. OSINT w służbie forensics – poziom podstawowy

 • źródła informacji w Intrenecie
 • wyszukiwanie informacji o ludziach i firmach
 • narzędzia OSINT w rękach informatyka śledczego

Moduł VII. Zajęcia warsztatowe

 • Samodzielne prowadzenie dochodzenia
 • Prezentacja wyników dochodzenia
 • Test końcowy