Informatyka Śledcza III – Ekspert

Cel szkolenia

W module III uczestnik zdobywa umiejętności pozwalające na stworzenie środowiska wirtualizacji systemów operacyjnych z wykonanych wcześniej kopii binarnych co pozwala na prowadzenie dochodzenia w symulowanych środowiskach. Uzyskana wiedza poszerzana jest o zagadnienia odzyskiwania danych oraz analiz w środowisku Cloud Computing. Elementem dopełniającym trzyetapowe szkolenie są ćwiczenia z zakresu opracowywania ekspertyzy i współpracy z organami procesowymi (Policja, Prokuratura, Sąd).

Odbiorca

 • przedstawiciele służb, Policja,
 • analitycy administracji skarbowej,
 • prokuratorzy, sędziowie,
 • pracownicy zespołów bezpieczeństwa IT, analitycy kryminalistyczni,
 • biegli sądowi, eksperci chcący poszerzyć wiedzę o aspekty CF,
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT,
 • Audytorzy IT, pentesterzy,
 • pasjonaci i kandydaci do pracy w służbie CF.

Benefity

W ramach szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz dostęp do newsletteru.

Koszt za osobę

2000 PLN

Opis szkolenia

Moduł I. Wirtualizacja w laboratorium informatyka śledczego

 • emulacja dysku w systemie operacyjnym
 • uruchamianie OS z kopii binarnej
 • tworzenie środowiska do analizowania OS z kopii binarnej

Moduł II. Odzyskiwanie danych

 • nośniki i formaty danych
 • zasady działania nośników
 • systemy plików
 • rodzaje uszkodzeń i metodyka odzyskiwania danych
 • odtwarzanie plików baz danych

Moduł III. Cloud i Docker Forensics

 • systemy Cloudowe i ich specyfika w obszarze forensic
 • zabezpieczanie danych z systemów cloudowych
 • analiza śledcza Dockera
 • specyfika rozwiązań Dockerowych
 • analiza śledcza Dockera

Moduł IV. OSINT w służbie forensics – poziom zaawansowany

 • prowadzenie śledztwa internetowego

Moduł V. Współpraca z organami procesowymi

 • zasady współpracy z Policją, Prokuraturą, Sądem
 • dokumenty, zlecenia, powołania – dokumentacja wymagana,
 • zasady dokumentowania i prezentowania informacji,
 • co wolno a czego nie wolno informatykowi śledczemu.

Moduł VI. Ekspertyza na potrzeby sądowe

 • struktura ekspertyzy
 • przykłady ekspertyz
 • najczęściej popełniane błędy
 • obrona opinii w sądzie

Test końcowy

Opis szkolenia

Moduł I. Wirtualizacja w laboratorium informatyka śledczego

 • emulacja dysku w systemie operacyjnym
 • uruchamianie OS z kopii binarnej
 • tworzenie środowiska do analizowania OS z kopii binarnej

Moduł II. Odzyskiwanie danych

 • nośniki i formaty danych
 • zasady działania nośników
 • systemy plików
 • rodzaje uszkodzeń i metodyka odzyskiwania danych
 • odtwarzanie plików baz danych

Moduł III. Cloud i Docker Forensics

 • systemy Cloudowe i ich specyfika w obszarze forensic
 • zabezpieczanie danych z systemów cloudowych
 • analiza śledcza Dockera
 • specyfika rozwiązań Dockerowych
 • analiza śledcza Dockera

Moduł IV. OSINT w służbie forensics – poziom zaawansowany

 • prowadzenie śledztwa internetowego

Moduł V. Współpraca z organami procesowymi

 • zasady współpracy z Policją, Prokuraturą, Sądem
 • dokumenty, zlecenia, powołania – dokumentacja wymagana,
 • zasady dokumentowania i prezentowania informacji,
 • co wolno a czego nie wolno informatykowi śledczemu.

Moduł VI. Ekspertyza na potrzeby sądowe

 • struktura ekspertyzy
 • przykłady ekspertyz
 • najczęściej popełniane błędy
 • obrona opinii w sądzie